Language Language

Blogs Blogs

«Quay lại

Tieu chuan danh gia dia chi pha thai an toan

Khi bi bach phai dinh chi thai nhi thi ban gai can quan tam tim hieu den viec tim kiem mot trung tam y te tot. Ban gai kha nang xem xet cac tieu chuan se giup do ban chon lua dia diem uy tin bo thai an toan duoi day.

pha thai o dau an toan nhat ha noi

 

Tieu chuan giup do thai phu chon dia diem uy tin bo thai an toan

De phan hoi dau la mot dia chi bo thai an toan dang tin cay, nguoi phu nu hay tim hieu ro qua mot so tieu chi sau day:

  • Phong kham tu hoat dong duoi su cho phep cua to chuc giam sat chinh quyen
  • Doi ngu luong y tai phong kham tu do phai la nhung nguoi giau kinh nghiem lam viec, ky nang thao tac tot, kien thuc gioi, duoc nhieu nguoi dan tin cay.
  • Co so vat chat tai phong kham tu nhu nhung phong chuc nang, phong kham co duoc thiet ke dam bao moi truong y khoa, benh nhan toi thay thoai mai.
  • Giai phap chua, cu the la giai phap pha thai tai phong kham tu nhan co dat tieu chi an toan cho the trang co the cua phu nu.
  • Co so vat chat y khoa tai phong kham do phai co cac thiet bi hien dai hay la cac thu do cu ky lac hau.
  • Phong kham tu lam viec vao thoi gian nao, ca ngoai gio lam viec, ngay nghi. Thoi diem den kham dieu tri thi khong phai doi cho, thu tuc co nhanh gon.
  • Chi phi tai phong kham tu do can tuan thu muc gia cua chinh quyen quy dinh, khi nguoi mac benh den kham phai duoc thong bao muc phi truoc thoi diem dieu tri.
  • Profile cua nguoi mac benh phai duoc giu kin.

Dinh chi thai nghen an toan dang tin cay co mot so bien phap nao?

Dua vao cac tieu chuan nay, chi em co kha nang de thuc hien phan hoi duoc mot dia chi y te co phai noi pha thai an toan hay khong. tuy vay, chi em phu nu cung can thiet phai hieu ro muc do an toan va dac diem cua tung cach pha thai:

  • Pha thai bang thuoc:

Day la cach dinh chi thai nghen danh cho nhung nguoi me co thai duoi 7 tuan tuoi, thai da nam trong tu cung va co the trang co the tot, khong mac nhung benh co su lien quan den mat can bang dong mau. giai phap dinh chi thoi ky mang thai bang thuoc la tac dong toi niem mac tu cung lam thai khong bam vao lam to duoc va bi day ra khoi co the me. Chinh vi co che tuong doi giong nhu voi viec say thai dan gian nen giai phap nay rat an toan, it gay anh huong toi chuc nang sinh san cua phu nu co bau.

Tuy vay, bo thai bang thuoc can duoc tien hanh duoi su theo doi cua bac si, dam bao vi tri, kich thuoc thai nho. trong truong hop tu y dung thuoc khong theo chi thi co the dan den bien chung sot thai, sot rau gay ra viem nhiem nang hoac thieu mau dot ngot khong cap cuu kip nguy hiem toi tinh mang cua phu nu co bau.

  • Cach nao hut thai:

Thuong duoc ap dung voi thai nhi tu 6 den 12 tuan tuoi. Day la mot lieu phap ngoai khoa van tuong doi an toan vi thai nghen van con nho, co the thai phu co kha nang phuc hoi ket thuc sau khi thai ky duoc.

Tai Ha Noi co giai phap bo thai an toan khong dau Helen, day la bien phap dinh chi thai nghen rat toi uu, dam bao tieu chi cho mot dia diem pha thai an toan dang tin cay. lieu phap nay ap dung nhung tieu chuan an toan quoc te nen dam bao tinh an toan cao hon han cac ky thuat thong thuong. khong nhung vay ket thuc tien hanh thu thuat ngoai khoa, con gai hoan toan an tam vi se duoc tri lieu “xanh” hoi phuc san dao, thay doi hormon, ngan ngua nhung bien chung viem nhiem.

Ngay nay chi co cac lieu phap dinh chi thai nghen doi voi thai duoi 3 thang tuoi la an toan, con doi voi cac tinh huong thai lon hon thi viec bo thai la rat nguy hiem doi voi suc khoe phu nu mang thai. Tru thoi diem thai gap di dang hoac phu nu co bau nhiem benh khong the giu thai lai duoc thi luc do bat buoc can thiet phai den cac benh vien lon moi bao dam an toan tinh mang cho ba bau duoc.

Nguon tham khao:

http://phathaithaiha.webflow.io/post/co-so-pha-thai-an-toan-o-ha-noi

http://phongkhamthaiha.org/pha-thai-o-dau-tot-nhat-ha-noi-dia-chi-pha-thai-uy-tin-1026.html

Trước
Các lời bình
Trackback URL: