Blogs Blogs

Lam dung thuoc tranh thai khan cap gay benh vo sinh

Nhung bac si tai doctortuan.webflow.io canh bao gia du lam dung qua rat nhieu lan khang sinh ngua thai khan cap kha la de gay ra vo sinh.

Ton bao tien cung chi, mien la co con

O BV phu san trung uong, nhieu lan chuyen gia giup biet: Trong suot nhieu nam lam theo ve phu san, cac y bac si gap khong it tinh huong su dung nhieu thuoc khang sinh ngua thai. Ty le nay tang cuong trong nhung nam dao gan day va tap trung nhat tai cac tuoi teen.

Co ban mac phai vo kinh, co ban lai gap phai rong kinh 2- 3 thang, co khi con co cap ba xa chong say thai lien tuc. Toi khi gap toi, duoi thoi gian hoi cuu lai tien su thi cac ban do moi cho biet, boi hai ban song xa nhau, ban dau chua dinh co con can thiet duoi moi lan ba xa chong gap nhau la ban do lai su dung thuoc ngua thai khan cap.

Nhieu bac syda cuc ky vat va cau tra loi cho nguoi viec chua benh vo sinh vo cung can phai su kien tri. Dac biet voi truong hop cua ban nay, vi khi tre da tung dung qua rat nhieu lan thuoc ngua thai khan cap.

Cac bac sycho biet them, thuoc ngua thai la cac thuoc khang sinh co tac dung manh de ngan ngua thu thai. Khong chi don gian tac dong len co quan sinh san, mot vai dan ba dung vien thuoc ngua thai khan cap qua nhieu lan cung dan den benh vo sinh.

Cac tim hieu ve sinh san da tung nhan dinh thuoc khang sinh tranh thai khan cap co tac dong khong nen su bien chuyen va trung rung. Luc gioi han thuoc khang sinh thi buong trung nen mot khoang thoi gian kha dai de hoi phuc. Song khi su dung qua lieu, thuoc khang sinh ngua thai khan cap se thuc hanh niem mac tu cung gap phai teo lai, niem mac mong khien trung khong the lam to duoc.

Bai viet lien quan: phong kham tri tai Ha Noi

Truong hop chua lan sau thi hiem hoa say thai cung khong nho. Binh thuong, thuoc khang sinh tranh thai khong anh huong nhieu lan toi suc khoe cua ban gai cung nhu kha nang sinh con. Tuy nhien viec dung thuoc khang sinh ngua thai keo dai co the gay ra khong de mang thai lai tam khoang 6 thang dau sau khi su dung thuoc khang sinh. Neu lay khang sinh ngua thai khan cap 3 lan/thang ap dung lien tam 6 thang thi nguy co benh vo sinh vo cung cao, mot bac si phu san gioi thieu.

Ham so luong cao gap 4 lan khang sinh ngua thai thong hay

Theo cac chuyen gia, bay gio kha nhieu ban nu su dung thuoc khang sinh tranh thai khan cap ma khong biet cac tac dong phu cua no. Theo quy tac chi duoc su dung toi da 2 vien khang sinh tranh thai khan cap trong 1 thang, nhung ma rat nhieu nguoi dung toi 10 – 15 vien/thang.

Thuoc khang sinh ngua thai khan cap co thanh phan giong do la thuoc khang sinh ngua thai hang ngay song lieu luong cao gap 4 lan. No co tac dong uc che su rung trung va uc che trung bam len niem mac tu cung nen chong lai giai doan thu tinh.

Thuoc ngua thai khan cap co tac dung tot thap lam (khoang 75%) va loi ich tot nay cang suy nhuoc di neu su dung nhieu lan. Thuoc gay mot vai tac dung phu do la lam theo kinh nguyet bi roi loan, rong kinh, rong huyet, nhuc dau, chong mat, mot non. Boi vay BSkhuyen cao phu nu, dac biet nhung chi em nu gioi tre can than trong khi dung thuoc ngua thai khan cap luon. Theo chi dan, thuoc khang sinh nay chi su dung cho nhung nguoi benh khoe manh va khong nen su dung qua 2 lan trong mot thang.

“Ngoai viec mang bau Ben canh y muon, gap phai roi loan kinh nguyet la tai nan thuong tiep dien nhat voi cac nguoi benh dung qua nhieu thuoc khang sinh tranh thai khan cap. Toi nay chua co ket luan chu yeu thuc nao ve van de su dung nhieu thuoc tranh thai khan cap co nguy co gay ra benh vo sinh. Song, truong hop dung khang sinh qua rat nhieu lan se giam thieu su bien chuyen va trung rung, luc ngung thuoc thi buong trung can thiet 1 thoi diem tuong doi dai de phuc hoi. Cho nen, chi nen coi vien tranh thai khan cap vi du mot phuong phap cuoi cung thoi diem dinh tranh thai, cho can thiet lam dung;.

Nhung chuyen gia san khoa luu y, truong hop nao bo thai la hiem hoa lon nhat dan toi vo sinh, thi viec su dung nhieu thuoc tranh thai khan cap luon gay ra hiem hoa benh vo sinh dung ngay lap tuc duoi day. Vi the, nhung cap tinh nhan do tuoi teen thieu hieu biet con su dung thuoc khang sinh rat hay, thay the "ao mua" thi can thiet cham dut, can phai di tham kham tinh mang de duoc giai dap bien phap tranh thai dam bao, an toan.

Theo: cach uong thuoc tranh thai

Tac gia: Tran Dan

Cat bao quy dau bang may STAPLER chi doi voi 5 phut

Bao quy dau hep la can benh ly kha pho bien doi voi dan ong va luon duoc dieu tri bang bien phap tieu phau de thuc hien.

Bao quy dau la phan da che phu quy dau. Bao quy dau bi hep la muc do da bao quy dau khong the tu tuot xuong, lam cho quy dau thuong xuyen trong trang thai mac phai trum kin hay chi lo ra mot chut. Ngay ca khi cau nho cuong cung, da bao quy dau cung khong the tuot xuong duoc. Day la loai di tat bam sinh pho bien o nam gioi.

Hep bao quy dau la nguyen do hang dau gay nen ung thu duong vat. Tinh huong hep bao quy dau vua, khi cuong duong, quan he tinh duc se tao ra muc do that nghet quy dau, khien cho cau nho sung phinh, nen xu ly cap cuu. Bien phap de thuc hien nhat de tri hep bao quy dau tai benh nhan tram trong la thuc hien tieu phau cat bao quy dau. Cung bac si Le Van Dien, co van y khoa tai doctortuan.webflow.io di nghien cuu giai phap nay.

Cat bao da quy dau co phai nam vien khong va bao lau thi khoi?

Cat bao da quy dau la thu thuat khong qua phuc tap, benh nhan khong can nam vien. Tong thoi gian kiem tra, thuc hanh kiem tra, can lam sang den tieu phau va chua tri chi trong vai ba gio. Sau khi tieu phau, nguoi benh co kha nang xuat vien ngay, uong thuoc khang sinh theo toa chuyen gia. Thay bang tai nhung benh vien trong vong 5 ngay. Vet thuong khong can phai cat chi. Thoi gian lanh vet thuong tam 2 tuan.

Khoa Ngoai Tong Hop – trung tam y te Da khoa Nong nghiep tung dung cong nghe cat bao quy dau bang may STAPLER – dung cu cat khau bao da quy dau chi dung 1 lan doi voi cac uu diem vuot troi:

– Thoi gian tieu phau nhanh (khoang 5 phut)

– phuong phap hien dai, cat khau bang may tu dong.

– phuc hoi nhanh

– Khong dau

– Tham my, khong seo khong tot

– Khong ra mau

Ngay 03/06/2019 Bs.CKII Nguyen Thanh Tung va Bs. Luong Thanh Dat – Khoa Ngoai Tong hop – co so y te Da khoa Nong nghiep tung tiep nhan doi tuong Nguyen .V. C, 23 tuoi, co tien xu khoe manh; vao vien doi voi ly vi chit hep, dai kho khan, khong lot duoc bao quy dau. Sau khi cac bac sy khoa Ngoai Tong hop tham kham & nhan ra la gap phai bao quy dau bi hep va chi dan thu thuat cat da quy dau.

Hien gio, co nhieu lan bien phap cat bao quy dau, benh nhan da tim hieu nhieu noi va duoc chuyen gia khoa Ngoai Tong hop – phong kham Da khoa Nong nghiep tu van dung bien phap hien dai nhat hien gio la thu thuat cat da quy dau bang may STAPLER. Duoi khi thu thuat, nguoi duoc Bac sy, Dieu duong khoa Ngoai Tong hop theo doi va nhan xet muc do, chi duoi 5 phut nguoi on dinh va duoc ra vien ngay 03/06/2019.

Mot so chu y duoc cac bac sy khoa Ngoai Tong hop co so y te Da khoa Nong nghiep khuyen duoi khi tieu phau cat bao da quy dau

– Mac quan lot phu hop: rong va thoang mat de khong nen ma sat va lam giam thuc hanh thuong ton giup dau duong vat.

– Khong thuc hien uot khu vuc bang vet thuong, nhat la khi di giai. Khi di dai can chuan bi san giay tham. Khi tam, co the tranh lam uot bang bang phuong phap mang bao cao su.

– dung nen su dung nhung hoat chat kich thich kha nang tinh duc nhu ruou, bia, khang sinh la, do ap dung co gas, do su dung co con…vi chung xau giup tinh trang tinh mang noi chung cung nhu su hoi phuc vet thuong noi rieng.

Benh nhan cat bao da quy dau can phai tai tham kham theo lich hen va lam theo huong dan cua chuyen gia truoc khi co cac quyet dinh tac dong den cau be.

Nen xem noi dung nay: https://doctortuan.webflow.io/blog/bang-gia-chi-phi-cat-bao-quy-dau-het-bao-nhieu-tien-tai-ha-noi

B¿ng giá b¿nh dàn ông t¿i phòng khám Hung Th¿nh Hà N¿i Xã Ðàn

пi v¿i m¿i phòng khám, Ngoài ch¿t lu¿ng ki¿m tra, giá ti¿n cung nguyên do du¿c quan tâm hàng d¿u. V¿y ¿ phòng khám da khoa Hung Th¿nh – m¿t trung tâm y t¿ chuyên khoa ch¿t lu¿ng uy tín thì phí tham khám nhu thay th¿ nào? п có câu tu v¿n, hãy cùng nghiên c¿u v¿ b¿ng giá phòng khám da khoa Hung Th¿nh trong bài vi¿t sau dây.

C¿ dàn ông và ch¿ em hi¿n nay d¿u d¿i m¿t d¿i v¿i nhi¿u l¿n nguy co tính m¿nh, d¿c bi¿t là nh¿ng b¿nh lý b¿nh dàn ông, s¿n ph¿ khoa. B¿i v¿y, nhu c¿u cham sóc s¿c kh¿e ngày càng cao.

¿ Hà N¿i, phòng khám da khoa Hung Th¿nh là d¿a ch¿ b¿nh nam khoa, ph¿ khoa dáng tin c¿y, dã t¿ng du¿c c¿p phép v¿n d¿ng ch¿ y¿u quy vì S¿ Y t¿ thành ph¿.

M¿i quy trình tham khám ch¿a tr¿ t¿i Hung Th¿nh d¿u du¿c ti¿n hành tr¿c ti¿p vì d¿i ngu bác si chuyên khoa có b¿ dày kinh nghi¿m, chuyên môn gi¿i. Nh¿ng di¿u du¿ng viên, phuong pháp viên c¿a co s¿ y t¿ cung du¿c dào t¿o chuyên môn bài b¿n, có tác phong chuyên nghi¿p, thu¿ng xuyên d¿t y d¿c lên l¿n nh¿t.

Bên c¿nh dó, b¿nh vi¿n còn có thay th¿ m¿nh v¿ trang thi¿t m¿c ph¿i y t¿. Nh¿ng máy móc, thi¿t b¿ y khoa ph¿c v¿ giúp vi¿c xét nghi¿m và tr¿ can b¿nh khám b¿nh nam khoa, s¿n ph¿ khoa d¿u du¿c nh¿p kh¿u t¿ nu¿c Bên c¿nh, d¿c bi¿t là các nu¿c có n¿n y h¿c bi¿n chuy¿n nhu Anh, M¿, пc...

Mô hình phòng khám di kèm quy trình xét nghi¿m ch¿a tr¿ du¿c xây d¿ng theo tiêu chu¿n qu¿c t¿, gi¿ gìn t¿t c¿ công do¿n d¿u du¿c tuân th¿ nhanh chóng, chính xác, mang d¿n k¿t qu¿ h¿u hi¿u.

Nh¿ nh¿ng uu di¿m uu vi¿t nh¿c V¿a r¿i, phòng khám da khoa Hung Th¿nh t¿o ra m¿t d¿a ch¿ giúp d¿ s¿c kh¿e gi¿i d¿c di¿m hàng d¿u t¿i vùng mi¿n Nam hi¿n t¿i.

Chi phí nam khoa, ph¿ khoa t¿i phòng khám Hung Th¿nh

V¿i d¿ch v¿ tham khám ch¿a tr¿ ch¿t lu¿ng, ph¿c v¿ t¿n tình, phòng khám da khoa Hung Th¿nh dã vuon lên sinh ra d¿a ch¿ giúp d¿ tính m¿nh l¿n nh¿t hi¿n gi¿ và nh¿n du¿c nhi¿u l¿n s¿ tin tu¿ng, ch¿n c¿a khách hàng. Th¿ nhung mà, r¿t nhi¿u l¿n ngu¿i b¿nh v¿n còn ng¿n ng¿i xét nghi¿m b¿i không bi¿t giá ti¿n b¿nh nam khoa, ph¿ khoa t¿i dây là bao nhiêu.

¿ phòng khám da khoa Hung Th¿nh, t¿ng phí khám và ch¿a can b¿nh s¿ can c¿ theo vào nhi¿u y¿u t¿. C¿ th¿ là:

M¿c d¿ s¿c kh¿e c¿a ngu¿i b¿nh b¿nh: N¿u b¿n có s¿c d¿ kháng y¿u, có nhi¿u d¿u hi¿u b¿t thu¿ng, chuyên gia c¿n ph¿i làm theo nhi¿u xét nghi¿m, tham khám Trên di¿n r¿ng thì giá ti¿n khám nam khoa, ph¿ khoa s¿ cao hon so d¿i v¿i tình hu¿ng tính m¿nh c¿a b¿n t¿t, d¿u hi¿u can b¿nh nh¿.

Nhu c¿u c¿a ngu¿i b¿nh: Tùy theo nhu c¿u c¿a b¿nh nhân mà bác si s¿ tr¿ l¿i các gói d¿ch v¿ khác nhau. Hung Th¿nh có gói khám ch¿a tr¿ da ki¿u, v¿i nhi¿u l¿n m¿c giá không gi¿ng nhau, phù h¿p v¿i kh¿ nang chi tr¿ c¿a t¿t c¿ ngu¿i b¿nh.

Can b¿nh lý b¿n dang m¿c ph¿i: Tùy vào b¿nh b¿n dang nhi¿m ph¿i mà chuyên gia s¿ dua ra quy trình ch¿a tr¿ riêng bi¿t cho dã t¿ng d¿i tu¿ng. B¿i v¿y mà phí b¿nh dàn ông, ph¿ khoa t¿i phòng khám Hung Th¿nh t¿i m¿i ngu¿i b¿nh là khác nhau.

Nhìn chung, chi phí xét nghi¿m và di¿u tr¿ can b¿nh t¿i phòng khám Hung Th¿nh n¿m ¿ m¿c bình dân. Phòng khám bi¿t du¿c n¿i cang th¿ng c¿a d¿i ph¿n l¿n b¿nh nhân c¿n thi¿t thu¿ng xuyên c¿ g¿ng r¿i lo¿n giá ti¿n t¿i m¿c th¿p nh¿t. Bên c¿nh dó, luôn c¿p nh¿t các gói uu dãi, h¿ tr¿ d¿i tu¿ng khi g¿p không d¿ dàng, giúp t¿t c¿ ngu¿i d¿u ti¿p c¿n du¿c d¿ch v¿ y t¿ tin c¿y cao v¿i giá c¿ ph¿i chang.

Phí b¿nh dàn ông ¿ phòng khám Hung Th¿nh ch¿ 280K.

Gia tien kham benh nam khoa Cua nhung phong kham tai TP.HCM

ngay nay, voi nhung doi thay tieu cuc cua moi truong va ap luc cong viec tung thuc hanh nay sinh nhieu can benh ly kham nam khoa da dang va phuc tap.

tuy vay, trong khi xet nghiem san phu khoa duoc con gai thuc hien bat buoc dinh ky thi nam khoa hay khong nen canh may rau coi trong vi su coi nhe cung nhu e de ve tam ly. Ngoai do, tim duoc noi kiem tra chua benh tin cay va chi phi thich hop la dieu kha kho khan doi voi nam gioi.

Dat lich xet nghiem bac si Tra Anh Duy tai day!

Danh sach gia tien tham khao noi xet nghiem, dieu tri nam gioi tai TP.HCM

1. Chi phi kiem tra can benh o Trung tam suc khoe dang may rau Men’s Health

Trung tam tinh menh phai manh Men’s Health la mot trong nhung benh vien benh dan ong dang uy tin danh giup phai manh. Trung tam co Dia diem vat duong chat tot va trang thiet gap phai hien dai, doi ngu y bac si co chuyen mon sau va rat nhieu lan kinh nghiem.

voi phuong cham “hieu doi tuong can benh nhu hieu doi tuong than”, Men’s Health biet rang hon ca cac ap luc ve can benh tinh, nguoi benh benh con phai doi mat voi gia tien kiem tra chua benh. Thau hieu Viec do, chung toi lien tuc mang den phi phu hop doi voi cac chu yeu sach nhat la ho tro can benh nhan.

phi xet nghiem thuong: 100.000 dong/luot, xet nghiem VIP: 140.000 dong/luot.

nhung dich vu giup do tinh mang dan ong o Men’s Health:

+ chua mat can bang kha nang tinh duc (xuat tinh som/roi loan cuong/giam ham muon…)

+ dieu tri cac benh ly ve da bao quy dau, cat bao quy dau tham my

+ dieu tri cong cau be

+ dieu tri nu hoa tuyen vu

+ tri noi bai tiet to chuyen gioi danh giup cong dong LGBT,…

Thoi gian lao dong xuyen suot cac ngay trong tuan, noi ca ngay le: 7h – 22h, khoa hoc doi voi nhung canh may rau ban ron cong viec, khong co nhieu lan thoi gian de tham kham tai phong kham.

Dia chi: 7B/31 Thanh Thai, Phuong 14, Quan 10, TP HCM.

Men’s Health la dia chi dang uy tin doi voi chi phi xet nghiem phu hop, khung thoi gian thuan tien giup tat ca doi tuong.

2. Gia tien nam khoa o co so y te Binh Dan

co so y te Binh Dan la benh vien chuyen khoa hang I ve nieu khoa, benh o nam gioi va tieu phau tong quan. Trung tam y te co trang thiet bi hien dai va nhung dich vu benh nam khoa da dang nhu: bi xuat tinh som, yeu sinh li, chan thuong tinh hoan, gay dut duong vat,…

phi xet nghiem thuong: 100.000 dong/luot. Dat hen truoc voi bac si: 200.000 dong/luot, Cung voi gio 250.000 dong/luot.

Thoi gian lao dong tu thu 2 toi thu 6 & Ngoai gio sang thu 7: 6h – 11h30 (sang), 13h – 16h (chieu)

goi dien tu van: 19007123

Dia chi: 371 Dien Bien Phu, Phuong 4, Quan 3, TP HCM

3. Phong gia tien benh chuyen khoa nam tai benh vien Dai hoc Y Duoc TP HCM

co so y te DH Y Duoc TP HCM co doi ngu y chuyen gia giau kinh nghiem hien dang giang day tai DH Y Duoc TP HCM. Co so y te co Co so vat chat va trang thiet bi tien tien, khong gian kiem tra benh rong rai. Phong kham benh o nam gioi tai phong kham cung kha la da dang nhung dich vu tham kham tinh mang cho nam gioi nhu: thu thuat tao hinh cau be, roi loan cuong duong, bien mat can bang noi tiet…

phi kiem tra 150.000 dong/luot

Thoi gian lam viec tu thu 2 den thu 6 & Ben canh gio sang thu 7: 6h – 12h30 (sang), 13h – 16h (chieu)

lien he tu van: 1900 7178

Dia chi: 215 Hong Bang, Phuong 11, Quan 5, TP HCM

co so y te Dai hoc Y Duoc TP Ho Chi Minh – Dia diem 1

3. Khoa noi dao thai – co so y te Nhan Dan 115

co so y te Nhan Dan 115 la co so y te da khoa hang I thuoc So y te TP HCM. Nhung chuyen khoa mui nhon cua benh vien co the nhac den nhu tim mach tong quan, than kinh, ung buou, tiet nieu va nam khoa… cac dich vu benh nam khoa noi bat o co so y te nhu tao hinh duong vat, chua tri duong vat gap phai cong, liet duong, yeu sinh li,…

chi phi tham kham thuong: 100.000 dong/luot, Ngoai gio 150.000 dong/luot. Dat hen truoc voi chuyen gia 120.000 dong/luot, Ngoai gio 170.000 dong/luot.

Cung voi ra, dich vu xet nghiem VIP – Doanh nhan moi duoc trien khai, cho can benh nhan khong can phai cho doi lau. Phi kiem tra dao dong tu 300.000 – 500.000 dong/luot.

Thoi gian lam viec tu thu 2 den thu 6 & Cung voi gio sang thu 7: 6h – 12h30 (sang), 13h – 16h (chieu)

lien he tu van: (028) 3865 4249

Dia chi: 527 Su Van Hanh, Phuong 12, Quan 10, TP HCM

hien gio, co khong it co so y te phuc vu nhu cau kiem tra chua tri kham benh nam khoa. Nhung ma de tim duoc mot noi chat luong thi khong phai la chuyen de dang. Vi the, dang may rau nen can nhac, chon lua can than va co kha nang nghien cuu tu cac chia se Tren cua chung toi.

moi cau hoi ve thac mac tinh mang dan ong, hay goi hotline de duoc bac si tra loi.

10 Phong kham benh o nam gioi o TP HCM

nam gioi nhiem phai tham kín tham khám tai phòng khám Bình Dân, Tu Du, Gia Dinh, Y duoc, co so y te cua chuyên gia Hà Van Huong, Mai Bá Tien Dung...

co so y te Bình Dân

nhung dich vu gom: chua tri sinh lý yeu, ban tinh; chua benh liet duong, liet duong; cap cuu nhung tình trang ve duong vat ví du gãy, dut; dieu tri chan thuong tinh hoàn; cap cuu tình trang thay máu duoi cat bao quy dau...

doi tuong có kha nang dat lich khám qua tong dài de chu dong thoi diem cùng voi không doi cho nhieu ngày. Khám hay có giá 100.000 dong, tham khám hen gio và chon bác si 200.000 dong.

Dia chi: 371 Dien Biên Phu, phuong 4, quan 3, TP HCM. Dien thoai: (028) 66861267.

co so y te Tu Du

Khoa Hiem tre lieu có nhiem vu tham khám tính menh phái manh lúc chuan bi ket hôn, vô sinh - hiem tre voi nhung dich vu: tu van van de cho cung nhu nhan tinh binh tu ngân hàng tinh trùng; kiem tra suc khoe tinh trùng cung nhu sàng loc các nguyên nhân gây vô sinh; tri các tình huong benh vô sinh - hiem muon; chua tri xuat tinh som, benh liet duong, tat duc dàn ông...

vì so luong nguoi benh o co so y te Tu Du dông, tat ca nguoi benh can thiet den kiem tra kip thoi de tránh can doi cho.

phí kiem tra dich vu 150.000 dong; tham khám dich vu hen gio 300.000 dong.

Dia chi: 284 Cong Quynh, phuong Pham Ngu Lão, quan 1, TP HCM. Dien thoai: (028) 3839 5117.

phòng khám Dai hoc Y Duoc TP HCM

Linh vuc tham khám cùng voi dieu tri: vô sinh - hiem tre tai phái manh gioi; bien doi ban tinh, xuat tinh som; dieu chinh cuong duong duong; mat di cân voi noi tiet to sinh san; benh lây qua con duong sinh duc; thu thuat tao hình cau bé...

phí khám: 150.000 dong 1 luot.

Dia chi: 215 the hong Bàng, phuong 11, quan 5, TP HCM. Dien thoai: (028) 3855 4269.

phòng khám Gia Dinh

các dich vu xét nghiem o benh vien: can benh lý ve bao quy dau và duong vat; nhung can benh ve tuyen tien liet; nhung can benh ve duong tieu, tinh hoàn; bien doi xuat tinh, cuong cùng voi các kha nang sinh san.

Giá khám hay là 40.000 dong, kiem tra dich vu 80.000 dong.

Dia chi: mot No Trang Long, phuong 7, quan Bình Thanh, TP HCM. Dien thoai: (028) 3841 2692.

benh vien nhân dân 115

co so y te cung cap dich vu xét nghiem cùng voi tri nhung khúc mac liet duong, dieu chinh ban tinh cho phái manh, tao hình cau bé, sua chua tri duong vat cong veo, ngan...

giá tien kiem tra trong gio hành chính: 100.000 dong; tham khám hen gio trong gio hành chu yeu là 120.000 dong. Kiem tra Cùng voi gio: 150.000 dong cùng voi tham khám hen Bên canh gio là 170.000 dong.

Dia chi: 527 Su Van Hanh, phuong 12, quan 10, TP HCM. Dien thoai: (028) 3865 4249 - (028) 3865 5110.

phòng khám FV

co so y te dieu tri nhung khúc mac moi quan he toi roi loan tình duc cung nhu cuong cung voi giai pháp tri thí du thuoc dùng, kháng sinh tiêm, cách tâm sinh lý, cho thêm hormone, thu thuat... Moi benh nhân se duoc he thong bác si tham khám ky luong, lap ke hoach chua riêng doi voi các phuong pháp tieu phau và giúp do tri hien dai.

chi phí tham khám lâm sàng khoang tam 500.000 den 1 trieu dong tùy vào chuyên gia cung nhu muc do benh.

Dia chi: 6 Nguyen Luong bang, phuong Tân Phú, quan 7, TP HCM. Dien thoai: (028) 5411 3333.

co so y te benh o nam gioi - chuyên gia Hà Van Huong

chuyên gia Huong dang công tác o chuyên môn ban nam hoc, Ngoai bài tiet nieu tai phòng khám Da khoa Quoc te. Ông có hon 30 nam kinh nghiem trong kiem tra cùng voi chua các can benh lý ve benh chuyên khoa nam, benh vô sinh - hiem tre...

co so y te khám benh nam khoa Cùng voi gio cua bác si Huong o TP HCM là phòng khám truc thuoc Da khoa Quoc te tung duoc Bo Y te cùng voi So Y te cap phép hành nghe. Chuyên tri nhung can benh benh o nam gioi nhu: xuat tinh som, giam chuc nang sinh san, mat cân bang cuong duong; kiem tra cung nhu chua tri nhung benh ve bao quy dau, tinh hoàn, he dào thai nieu, tien liet tuyen; làm theo thu thuat cat da quy dau tham my; chua tri benh vô sinh - hiem tre và các benh truyen nhiem qua duong tình duc; tra loi tri du phòng ung thu.

Giá kiem tra moi luot 100.000 dong.

Dia chi: 221 Nguyen Thi Minh Khai, phuong Nguyen Cu Trinh, quan 1, TP HCM. Dien thoai: 0332246037.

phòng khám khám benh nam khoa - chuyên gia Mai Bá Tien Dung

bác si Dung thuoc nhóm các bác si lon nhat trong ngành nam khoa, hien là Truong khoa ban nam hoc, trung tâm y te Bình Dân.

phòng khám chuyên gia Dung chuyên các benh lý ve benh chuyên khoa nam thí du bi liet duong, bi xuat tinh som, suy nhuoc kích thích ham muon tình duc; giai dáp nhung vuong mac ve benh vô sinh hiem muon; chua nhiem trùng bao quy dau, viêm nhiem dào thai nieu. Chuyên gia Dung cung tu van ve ke hoach hóa gia dình cùng voi giúp do tính menh sinh san phái manh tai nhà.

chi phí xét nghiem 150.000-200.000 dong moi luot, có nguy co thay doi Can cu vào the trang cùng voi tình trang can benh.

Dia chi: 39/3 Cu Xá Dô Thành, phuong 4, quan 3, TP HCM. Xét nghiem 17h30-20h, tu do vat hai den do vat bay. Dien thoai: 0819687968.

trung tâm y te benh chuyên khoa nam - chuyên gia Lê Anh Tuan

chuyên gia Tuan dang là chuyên gia tri benh chuyên khoa nam - Nieu khoa o trung tâm y te FV. Ông là thành viên cua Hiep hoi y hoc gioi dac tính the gioi cùng voi Hiep hoi nieu khoa châu Âu.

trung tâm y te cua chuyên gia Tuan chuyên dieu tri benh liet duong, mãn duc ban nam, benh xuat tinh som, ban tinh huyet, phóng tinh dau, dau don bìu; benh vô sinh - hiem muon; tieu phau vi phau dieu tri giãn tinh mach tinh cung nhu noi ong dan tinh duoi triet san, cong cau nho, hep bao quy dau...

chi phí tham khám lan ban dau 200.000 dong, nhung lan tái khám sau 100.000 dong.

Dia chi: 23 Nguyen Van Dau, phuong 5, quan Phú nhuan, TP HCM. Xét nghiem 17h-19h, tu do vat hai toi trang bi bay (áp dung tu ngày 3/8). Dien thoai: 0963 362998.

Trung tâm tính mang dang mày râu Men’s Health

trung tâm y te chuyên dieu tri các can benh lý: roi loan cuong duong, benh xuat tinh som, suy nhuoc chuc nang sinh duc; làm theo tieu phau cat da quy dau tham my; xét nghiem tinh trùng do chuan quoc te; giúp do cung nhu de ý noi tiet to cho benh nhân dã chuyen gioi cung nhu thì có nhung gói khám tính menh tong quát cho dang mày râu...

các chuyên gia kiem tra, tu van mang den phác do chua tri ve ca mat the duong chat cùng voi tinh than cho doi tuong. Ngoài xuat, Trung tâm còn có mang luoi cùng tác cùng voi tro giúp hoi chan tu các chuyên gia Trên dây thay gioi trong tình huong can benh lý khó khan dó là chuyen gioi, roi loan gioi dac diem...

tham khám benh gói luôn thì có giá 100.000 dong, tham khám gói VIP 300.000 dong và cho nguoi chuyen gioi là 150.000 dong.

Dia chi: 7B/31 Thành Thái, phuong 14, quan 10, TP HCM. Thoi gian khám: 8h-21h tu thiet bi hai toi chu nhat. Dien thoai: 0902 353 353 - (028) 6293 3301.

Có the ban quan tâm: dia chi khám nam khoa

Showing 1 - 5 of 21 results.
Items per Page 5
của 5