Blogs Blogs

«Quay lại

Industrial Gases and Refrigerant

Khí Công Nghi¿p là các v¿t li¿u d¿ng khí du¿c s¿n xu¿t d¿ s¿ d¿ng trong công nghi¿p. Các khí chính du¿c cung c¿p là nito , oxy , carbon dioxide , argon , hydro , helium và acetylene , m¿c dù nhi¿u khí và h¿n h¿p khác cung có s¿n trong các bình khí. Ngành công nghi¿p s¿n xu¿t các lo¿i khí này còn du¿c g¿i là ngành khí công nghi¿p. Nó bao g¿m vi¿c cung c¿p thi¿t b¿ và công ngh¿ d¿ s¿n xu¿t và s¿ d¿ng khí. Linh v¿c s¿n xu¿t này là m¿t ph¿n c¿a ngành công nghi¿p hóa ch¿t (noi khí công nghi¿p thu¿ng du¿c coi là " hóa ch¿t d¿c bi¿t ").

 

Gas L¿nh  môi ch¿t du¿c s¿ d¿ng trong h¿ th¿ng làm l¿nh h¿p th¿ nhi¿t. ... Nó có nhi¿m v¿ mang nhi¿t t¿ noi có nhi¿t d¿ th¿p d¿ th¿i ra noi có nhi¿t d¿ cao hon. Ðây chính  thành ph¿n không th¿ thi¿u trong quá trình làm l¿nh c¿a h¿ th¿ng máy l¿nh nói chung ho¿c trong các h¿ th¿ng làm l¿nh nói riêng.

Tham kh¿o thêm:

Khí Công Nghi¿p Và Gas L¿nh Google Site: sites.google.com/view/khi-cong-nghiep

Khí Công Nghi¿p Và Gas L¿nh Google Doc: docs.google.com/document/d/1Ej0pOBl-FrTqIyHVRC3oZpSyXnzP4...

SIGVN Google Bunsiness: sigvn.business.site

Khí Công Nghi¿p Google Bunsiness: khicongnghiep.business.site

Gas L¿nh Google Bunsiness: gaslanh.business.site

 

WEB 2.0

sigvn2012.wixsite.com/khi-cong-nghiep

khi-cong-nghiep.blogspot.com

sigvn.wordpress.com

61d5673bad857.site123.me

MXH

www.pinterest.com/sigvn

www.behance.net/sigvn

twitter.com/sigvn_vietnam

www.flickr.com/photos/khi-cong-nghiep

www.flickr.com/people/khi-cong-nghiep

www.linkedin.com/in/sigvn

www.reddit.com/user/khicongnghiepsig

www.facebook.com/sigvn.gases

fr.quora.com/profile/Kh%C3%AD-C%C3%B4ng-Nghi%E1%BB%87p-Vi...

indsutrialgas.quora.com

scholar.google.com/citations?hl=vi&authuser=2&use...

www.blogger.com/u/1/profile/00663269795527458095

sigvn.medium.com

www.tumblr.com/blog/khicongnghiepsig

www.linkedin.com/company/sigvietnam

www.youtube.com/channel/UC2kSz6n4-KhuSbf5tzE5Upg

social.msdn.microsoft.com/profile/kh%C3%AD%20c%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p

about.me/sigvn

GOV

haiduong.gov.vn: hoidap.haiduong.gov.vn/TraLoi.aspx?fbid=107570

bacgiang.gov.vn: bacgiang.tcvn.gov.vn/?question=khi-cong-nghiep

dongnai.gov.vn: diza.dongnai.gov.vn/Lists/TinTuc2/DispForm.aspx?ID=6198&a...

kndn.gdnn.gov.vn: kndn.gdnn.gov.vn/en-US/Forum/TopicDetail.aspx?TopicID=7778

quangninh.gov.vn: binhlieu.quangninh.gov.vn/lists/tintucbinhluan/allitems.a...

minagricultura.gov.co: www.minagricultura.gov.co/Foros/SitePages/Tema.aspx?RootF...

elearning.ttbd.gov.vn: http://elearning.ttbd.gov.vn/tabid/118/g/posts/m/277627/Khi-Oxy-Cong-Nhiep-Va-Oxy-Y-Te.aspx#post277627

LIÊN K¿T

linkhay.com/u/sig

www.vingle.net/sigvn

techport.vn/2-cong-nghe-thiet-bi/1/nha-cung-cap-khi-oxy-2...

www.webtretho.com/u/sigvn2012

www.provenexpert.com/sigvn

www.deviantart.com/toneyphongtran/status-update/Kh-cng-ng...

issuu.com/sigvn

fliphtml5.com/homepage/bdimk

pubhtml5.com/homepage/zfkp

buddypress.org/members/toneyphongtran/profile

www.intensedebate.com/people/sigvn

www.mixcloud.com/sigvn myspace.com/sig2012

www.myminifactory.com/users/singindustrialgas

https://forums.aspqa.net/members/SIGVN.aspx

https://hub.docker.com/u/sigvn

https://peatix.com/user/10934902/

https://truxgo.net/profile/sigvn

https://www.wikidot.com/user:info/sigvn

https://cycling74.com/author/61aec8d87f0d2e103a30ccff

https://www.bonanza.com/users/51119423/profile

https://bookme.name/sigvn2021

https://blip.fm/sigvn

http://www.lawrence.com/users/sigvn/

https://pantip.com/profile/6768519#topics

https://seedandspark.com/user/sigvn

http://uid.me/sigvn

GOOGLE

google.com.br/url?q=https://sigvn.com/

google.dk/url?q=https://sigvn.com/

google.nl/url?q=https://sigvn.com/

google.co.za/url?q=https://sigvn.com/

google.ae/url?q=https://sigvn.com/

images.google.com/url?q=https://sigvn.com/

google.ee/url?q=https://sigvn.com/

google.gr/url?q=https://sigvn.com/

google.ie/url?q=https://sigvn.com/

google.com.my/url?q=https://sigvn.com/

google.no/url?q=https://sigvn.com/

google.co.nz/url?q=https://sigvn.com/

google.com.ph/url?q=https://sigvn.com/

google.com.sg/url?q=https://sigvn.com/

google.sk/url?q=https://sigvn.com/

google.by/url?q=https://sigvn.com/

google.com.do/url?q=https://sigvn.com/

google.com.gh/url?q=https://sigvn.com/

google.com.gt/url?q=https://sigvn.com/

google.is/url?q=https://sigvn.com/

google.kz/url?q=https://sigvn.com/

google.com.lb/url?q=https://sigvn.com/

google.lk/url?q=https://sigvn.com/

google.lu/url?q=https://sigvn.com/

google.lv/url?q=https://sigvn.com/

google.com.np/url?q=https://sigvn.com/

google.com.pk/url?q=https://sigvn.com/

google.com.pr/url?q=https://sigvn.com/

google.tn/url?q=https://sigvn.com/

google.co.ug/url?q=https://sigvn.com/

google.com.uy/url?q=https://sigvn.com/

google.ad/url?q=https://sigvn.com/

google.am/url?q=https://sigvn.com/

google.com.bh/url?q=https://sigvn.com/

google.com.bo/url?q=https://sigvn.com/

google.ci/url?q=https://sigvn.com/

google.cm/url?q=https://sigvn.com/

google.com.cu/url?q=https://sigvn.com/

google.com.cy/url?q=https://sigvn.com/

google.com.et/url?q=https://sigvn.com/

google.ge/url?q=https://sigvn.com/

google.gp/url?q=https://sigvn.com/

google.hn/url?q=https://sigvn.com/

google.iq/url?q=https://sigvn.com/

google.com.jm/url?q=https://sigvn.com/

google.jo/url?q=https://sigvn.com/

google.com.kh/url?q=https://sigvn.com/

google.com.kw/url?q=https://sigvn.com/

google.la/url?q=https://sigvn.com/

google.md/url?q=https://sigvn.com/

google.me/url?q=https://sigvn.com/

google.mg/url?q=https://sigvn.com/

google.mk/url?q=https://sigvn.com/

google.mn/url?q=https://sigvn.com/

google.com.mt/url?q=https://sigvn.com/

google.com.ni/url?q=https://sigvn.com/

google.com.om/url?q=https://sigvn.com/

google.com.pa/url?q=https://sigvn.com/

google.ps/url?q=https://sigvn.com/

google.ru/url?q=https://sigvn.com/

google.pl/url?q=https://sigvn.com/

google.com.hk/url?q=https://sigvn.com/

maps.google.com/url?q=https://sigvn.com/

cse.google.com/url?q=https://sigvn.com/

google.tt/url?q=https://sigvn.com/

google.sn/url?q=https://sigvn.com/

google.si/url?q=https://sigvn.com/

google.rs/url?q=https://sigvn.com/

google.ro/url?q=https://sigvn.com/

google.pt/url?q=https://sigvn.com/

google.mu/url?q=https://sigvn.com/

google.lt/url?q=https://sigvn.com/

google.li/url?q=https://sigvn.com/

google.it/url?q=https://sigvn.com/

google.hu/url?q=https://sigvn.com/

google.hr/url?q=https://sigvn.com/

google.fi/url?q=https://sigvn.com/

google.dz/url?q=https://sigvn.com/

google.cz/url?q=https://sigvn.com/

google.com.vn/url?q=https://sigvn.com/

google.com.ua/url?q=https://sigvn.com/

google.com.tr/url?q=https://sigvn.com/

google.com.sv/url?q=https://sigvn.com/

google.com.sa/url?q=https://sigvn.com/

google.com.qa/url?q=https://sigvn.com/

google.com.py/url?q=https://sigvn.com/

google.com.pe/url?q=https://sigvn.com/

google.com.ng/url?q=https://sigvn.com/

google.com.mx/url?q=https://sigvn.com/

google.com.ly/url?q=https://sigvn.com/

google.com.eg/url?q=https://sigvn.com/

google.com.ec/url?q=https://sigvn.com/

google.com.co/url?q=https://sigvn.com/

google.com.bd/url?q=https://sigvn.com/

google.com.au/url?q=https://sigvn.com/

google.com.ar/url?q=https://sigvn.com/

google.co.zw/url?q=https://sigvn.com/

google.co.ve/url?q=https://sigvn.com/

google.co.tz/url?q=https://sigvn.com/

google.co.th/url?q=https://sigvn.com/

google.co.ma/url?q=https://sigvn.com/

google.co.kr/url?q=https://sigvn.com/

google.co.ke/url?q=https://sigvn.com/

google.co.jp/url?q=https://sigvn.com/

google.co.in/url?q=https://sigvn.com/

google.co.il/url?q=https://sigvn.com/

google.co.id/url?q=https://sigvn.com/

google.co.cr/url?q=https://sigvn.com/

google.cl/url?q=https://sigvn.com/

google.ch/url?q=https://sigvn.com/

google.cd/url?q=https://sigvn.com/

google.cat/url?q=https://sigvn.com/

google.bg/url?q=https://sigvn.com/

google.be/url?q=https://sigvn.com/

google.ba/url?q=https://sigvn.com/

google.az/url?q=https://sigvn.com/

google.at/url?q=https://sigvn.com/

google.se/url?q=https://sigvn.com/

google.co.bw/url?q=https://sigvn.com/

google.de/url?q=https://sigvn.com/

google.ca/url?q=https://sigvn.com/

google.com.br/url?q=https://sigvn.com/

Tiếp theo
Các lời bình
Trackback URL: